دیدار وزیر جهاد کشاورزی با معاون نخست وزیر قزاقستان

بنابراین گزارش، دیدار با استاندار هرمزگان و بازدید از ظرفیت های اقتصادی این استان از دیگر برنامه های سفر جمعه گرین است.

معاون نخست وزیر قزاقستان در این سفر با وزرای کشاورزی، راه و شهرسازی و سایر مسئولان دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، سریک زومان گارین معاون نخست وزیر کاراگیستان برای بررسی توسعه همکاری های اقتصادی و آشنایی با ظرفیت ها و امکانات از جمله در حوزه لجستیکی، 18 تا 19 آبان به ایران سفر می کند. ، حمل و نقل و ترانزیت.

ژومان گارین وزیر تجارت و ادغام و نماینده قزاقستان در نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی بین دو کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84927936/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار