ذخایر گندم این کشور 1.5 برابر میانگین جهانی است


تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: آمارهای اخیر فائو نشان می دهد که ذخایر گندم کشورمان 1.5 برابر میانگین جهانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963986/%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1-%DB%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار