ذخیره سازی کافی کالاها در استان مرکزی


اراک – ایرنا – استاندار مرکزی گفت: کالاهای اساسی مورد نیاز جمعیت این استان به اندازه کافی ذخیره شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057894/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار