ذخیره سازی 450 تن میوه در شب عید در هرمزگان آغاز شد


بندرعباس – ایرنا – رئیس اداره بازرگانی تعاون روستایی هرمزگان گفت: ذخیره سازی 450 تن میوه شب عید شامل 200 تن سیب و 250 تن پرتقال برای تنظیم بازار استان آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041868/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B4%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار