ذخیره سازی 52000 تن گوشت مرغ از ابتدای سال

ضمناً هرگونه مقایسه قیمتی بین کالاهایی که قبلاً یارانه داشتند و ارز دولتی که مبنای محاسبه قیمت نهایی آنها قرار می گرفت، در مورد کالاها اشتباه است و اکنون قیمت عرضه مرغ با توجه به آزاد شدن نرخ ارز، افزایش قیمت به حساب می آید. در هزینه های تولید و… کمتر از قیمت تمام شده آن است.

به گزارش ایرنا، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در خصوص گزارش روز 28 مهرماه سال جاری روزنامه همدلی با عنوان «هزینه چراغ مرغ» توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه می خوانید:

ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در تولید و مصرف مرغ با اجرای طرح هایی از جمله تولید قراردادی گوشت مرغ، خرید و نگهداری مازاد گوشت مرغ توسط شرکت حمایت از پرورش (خرید 52000 تن گوشت مرغ از ابتدای سال جاری سال در قالب قرارداد تولید گوشت مرغ)، صادرات تخم مرغ بارور شده، جوجه یکروزه و گوشت مرغ، اعطای تسهیلات برای تامین بخشی از سرمایه در گردش تولیدکنندگان، تلاش شده تا بخشی از آن حل شود. از مشکلات تولیدکنندگان است که خوشبختانه ثبات نسبی عرضه و تقاضا از اوایل شهریور ماه جاری بوده و نگرانی مرغداران کاهش یافته است.

همچنین علیرغم کاهش شیوع بیماری به دلیل کاهش مصرف و تقاضا، با توجه به افزایش موقت تقاضا در روزهای اخیر، کمبودی در بازار وجود ندارد و در صورت افزایش تقاضای کلی و احتمالاً افزایش غیرمنطقی قیمت گوشت مرغ با توجه به ذخایر مناسب شرکت پشتیبانی دام، امکان عرضه گوشت مرغ منجمد و مدیریت بازار فراهم خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84914327/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B5%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86با توجه به وظیفه دولت در اجرای طرح همگانی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز از قیمت ترجیحی به نیم بهای نهاده‌های اساسی (ذرت و کنجاله سویا) در بخش طیور، قیمت تمام شده یک روزه افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی در سبد غذایی خانوارها به منظور جلوگیری از وابستگی بخش تولید مواد غذایی به ارز ترجیحی و در نهایت حذف یارانه های اعطایی به ارزهای ترجیحی، اجتناب ناپذیر بود. بخش تولید به همین دلیل منجر به ساماندهی نظام یارانه و پرداخت آن به مستقیم به مصرف کننده نهایی شد. با توجه به قدرت خرید مردم، این مشکلات باعث تغییر مدل های اقتصادی و رفتار مصرف کننده و در نهایت کاهش مصرف شده است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار