ذخیره و رهاسازی سوخت قاچاق بدون پوشش اصلاح خواهد شد


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر شیلات سازمان شیلات درباره نتیجه اعتراض سازمان شیلات و جامعه صیادی به ذخیره و تخلیه سوخت قاچاق در فضای باز در بنادر صیادی گفت: با تصمیم اتخاذ شده، حالت ذخیره، تخلیه و حمل سوخت قاچاق در فضای باز مقرر شد در آبهای جنوب کشور اصلاح شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174822/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B4%D9%88%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار