رئیس جمهور ایالات متحده می تواند قدرت ممنوعیت TikTok را در سراسر کشور به دست آوردمنبع: https://www.newscientist.com/article/2362175-us-president-could-get-power-to-ban-tiktok-nationwide/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار