رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه: خاک اساس آب است و باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.


کرمانشاه- ایرنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت فراوان خاک به ویژه در حوزه کشاورزی، گفت: از سیاستگذاران و مسئولان انتظار داریم که به موضوع خاک هم توجه کنند. بخش آب در مدیریت آب و خاک


منبع: https://www.irna.ir/news/84960788/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار