رئیس سازمان امور اراضی کشور منصوب شد


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی «رضا آپلاطونی» را به عنوان رئیس سازمان امور اراضی کشور منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974751/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار