رئیس سازمان بازرگانی عشایری: مجوز صادرات 400 هزار راس دام زنده صادر شد

رئیس سازمان امور عشایر ایران ادامه داد: در بحث بودجه و اعتبارات استان خوزستان، اعتبارات ملی که در گذشته برای تامین آب شرب به این استان داده شده است، تعمیر و ساخت جاده ها برای این استان ده برابر شده است. سال 1401


منبع: https://www.irna.ir/news/84904652/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1وی بیان کرد: در بودجه عمرانی، بودجه راه و آب برای عشایر کشور رشد چشمگیری را شاهد هستیم به طوری که در برخی ردیف های بودجه تا هشت هزار درصد رشد داشته است.

وی گفت: نگرش خوب دولت سیزدهم تصمیمات خوبی را در بودجه عشایری سال 1401 اتخاذ کرد و آثار آن را می بینیم.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، عباس پاپی زاده در همایش تکریم شبانان و چوپانان خوزستان افزود: یکی از اقداماتی که در سال گذشته انجام شد و امسال نیز تکرار شد، صادرات دام زنده عشایر بود. ، که تأثیر آن را می توان در معیشت عشایر مشاهده کرد. .

توسط احمد گل کار

احمد گل کار