رئیس سازمان حفظ نباتات کشور منصوب شد


تهران- ایرنا- طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، حسین رنجبر اقدم به عنوان رئیس سازمان حفظ نباتات کشور منصوب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995164/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار