رئیس سازمان دامپزشکی به عضویت شورای راهبری توسعه مدیریت جهاد کشاورزی درآمد

وزیر جهاد کشاورزی در این حکم با استناد به اینکه انتصاب مذکور بر اساس مفاد فصل چهاردهم قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب نامه مورخ 14 آذر 1392 شورای عالی اداری و با رویکرد مقدمات کار و طراحی سازوکار مناسب برای اجرای سیاست های کلی نظام اداری کشور و نقشه راه اصلاح نظام اداری بوده است. وزیر جهاد کشاورزی در بخشی دیگر از این حکم ابراز امیدواری کرد که آقامیری با اتکال به خداوند متعال، مشارکت در تلاش و همراهی سایر اعضای شورا در تحقق اهداف و سیاست ها در حوزه توسعه مدیریت و اداری موفق و موید باشد. تحول در وزارت مربوطه


منبع: https://www.irna.ir/news/84887456/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8Cبه گزارش روز چهارشنبه ایرنا، از سوی سازمان دامپزشکی کشور، «سید جواد ساداتی نژاد» با صدور حکمی «سید محمد آقامیری» معاون وزیر و رئیس این سازمان را به عضویت شورا منصوب کرد.مدیر توسعه مدیریت. وزارت جهاد کشاورزی

توسط احمد گل کار

احمد گل کار