رئیس سازمان دامپزشکی: قیمت گوشت به ۱۵۰ هزار تومان کاهش می‌یابد.


بوشهر – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی گفت: با تلاش های صورت گرفته طی 2 هفته آینده قیمت گوشت قرمز 100 تا 150 هزار تومان کاهش می یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85023679/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار