رئیس سازمان دامپزشکی: هفت میلیون دام در کشور به صورت رایگان واکسینه شدند


سمنان – ایرنا – رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: در راستای حمایت از تولید و تامین امنیت غذایی در سراسر کشور از ابتدای سال جاری تاکنون هفت میلیون دام توسط دامپزشکی به صورت رایگان واکسینه شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971209/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار