رئیس سازمان دامپزشکی: هفت میلیون دام واکسینه شده است


یزد – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به رزمایش جهادی این سازمان طی یک سال گذشته گفت: هفت میلیون راس دام در این مدت واکسینه شده اند که نسبت به سال گذشته 38 درصد افزایش داشته است. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85036389/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار