رئیس شورای تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی منصوب شد


تهران – ایرنا – در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، «علیرضا پیمان پاک» معاون بازرگانی و تنظیم بازار به عنوان «رئیس شورای دولتی تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی» منصوب شد. “.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077133/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار