رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی منصوب شد


تهران – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی را منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957604/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار