رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد


تهران – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی «فاطمه زارعان بنی اسدی» را به عنوان سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157544/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8

توسط احمد گل کار

احمد گل کار