رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: نیکبخت گزینه مناسبی برای وزارت جهاد کشاورزی است.


شیراز – ایرنا – رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست شورای اسلامی با اشاره به معرفی محمدعلی نیکبخت به عنوان کاندیدای وزارت جهاد کشاورزی گفت: وی فردی مناسب برای این وزارتخانه است. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85141599/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار