راندال مونرو در پاسخ به عجیب ترین سوالات علمی

راندال مونرو

آدریان ماتیووتز

مونرو با او صحبت می کند دانشمند جدید در مورد آنچه او را به فیزیک می کشاند، روند نوشتن او – و برخی از موارد مورد علاقه اش…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2342007-randall-munroe-on-answering-the-strangest-scientific-questions/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

تصویر پیش فرض New Scientist

توسط احمد گل کار

احمد گل کار