راهبرد دولت توسعه کشت پنبه در استان های حساس به ویژه گلستان است


گنبدکاووس – ایرنا – رئیس طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی گفت: راهبرد دولت توسعه کشت پنبه در استانهای حساس شمالی و شمال غرب کشور به ویژه گلستان به عنوان سرزمین طلای سفید است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154371/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار