راهکاری برای نجات مزارع گندم از دست موش ها


تهران-ایرنا-محققان دریافتند اگر کل مزرعه بوی جوانه گندم می داد، موش ها برای یافتن بذر واقعی گندم با مشکل مواجه می شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124590/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار