راه اندازی اولین شهرک تولیدی کشاورزی کشور در دلوار بوشهر آغاز شد


بوشهر – ایرنا – همزمان با دور دوم سفر استانی رئیس جمهور و هیات دولت به استان بوشهر، وزیر جهاد کشاورزی روز جمعه عملیات اجرایی اولین شهرستان مولد کشاورزی کشور در محدوده تنگستان را آغاز کرد. شهر دلوار.


منبع: https://www.irna.ir/news/85046083/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2

توسط احمد گل کار

احمد گل کار