راه اندازی گلخانه ها یکی از سیاست های اصلی دولت سیزدهم است


گچساران – ایرنا – مدیرکل امور استان های وزارت جهاد کشاورزی گفت: ایجاد گلخانه و تامین زیرساخت های کشاورزی از سیاست های اصلی دولت سیزدهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173441/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار