راه حل درون زا برای چالش های آبزی پروری بوشهر


بوشهر – ایرنا – الگوی توسعه خوشه‌ای بخش‌های مختلف اقتصادی مصداق بارز این ضرب‌المثل است که «بله، دنیا را می‌توان با هم گرفت». اکنون تجربیات شیرین بوشهر در چند سال گذشته در خصوص راه اندازی 2 خوشه صنعتی امید را برای رفع بسیاری از چالش های حوزه آبزی پروری از این طریق تقویت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087439/%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار