راه نجات کشاورزی، توسعه فناوری و نوآوری است


کرج – ایرنا – مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی آب و خاک ایران (پارس) پویایی بخش کشاورزی را تاب آوری در شرایط اقلیمی شکننده دوچندان دانست و گفت: یکی از عوامل صرفه جویی و کمک به کشاورزی در چالش های پیش رو است. استفاده از فناوری ها و نوآوری ها


منبع: https://www.irna.ir/news/85029990/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار