راه های تولید ثروت در سمنان; کاخ کشاورزان سمنانی شیرین شد
سمنان – ایرنا – سفر وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان دامغان استان سمنان در یکی از روزهای پایانی پاییز با نگاه محتاطانه به نفع تولیدکنندگان پسته و خبر حمایت از پسته کاران موجی از رضایت را در دل مردم این کشور به جا گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84919469/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار