رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی 9 خرداد برگزار می شود


تهران- ایرنا- نایب رئیس مجلس گفت: جلسه بررسی صلاحیت ها و طرح های محمدعلی نیکبخت برای وزارت جهاد و کشاورزی 9 خردادماه در مجلس برگزار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139513/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار