ربات سوزن را دقیق تر از پزشکان انسان به داخل ریه هدایت می کند

تصویر ربات سوزنی قابل هدایت که واحد محرک رباتیک و برونکوسکوپی را نشان می دهد.  توجه داشته باشید که سوزن قابل هدایت نشان داده نشده است

روش‌های زیادی وجود دارد، از جمله بیوپسی یا تحویل مستقیم دارو یا درمان نقطه‌ای سرطان با پرتو، که شامل استفاده از یک سوزن برای ضربه زدن به یک هدف خاص برای انجام عملی است که در آن سوزن را روی داخل مانور می‌دهید…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2350891-robot-guides-needle-into-lungs-more-accurately-than-human-doctors/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

ربات سوزنی قابل هدایت

یک ربات یک سوزن انعطاف پذیر را به داخل ریه خوک ها هدایت کرد و در استفاده از سوزن های مستقیم از انسان پیشی گرفت.

فن آوری


9 دسامبر 2022

یک ربات پزشکی می‌تواند یک سوزن انعطاف‌پذیر را از طریق ریه‌های خوک‌های زنده بدون نیاز به جراحان انسانی برای کنترل مستقیم اعمال ربات هدایت کند. در طی چندین آزمایش اضافی روی ریه‌های گرفته شده از خوک‌ها، ربات سوزن را دقیق‌تر از پزشکان انسان با استفاده از روش استاندارد سوزن مستقیم قرار داد.

آلن کونتز، ماکسول امرسون، تایفون افه ارتوپ، اینبار فرید، منگیو فو، جانین هولشر، مارگارت راکس، جیسون آکولیان، ارین ای.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار