ربات گوگل می تواند مکالمه داشته باشد اما برای شما میان وعده هم بیاورد

ربات PaLM-e گوگل یک کیسه تنقلات را از کشو انتخاب می کند

ربات PalM-E گوگل کیسه ای از میان وعده های برنج را انتخاب می کند

روباتی از گوگل به سطحی از قابلیت گسترده رسیده است که قبلاً هرگز دیده نشده بود. این می تواند مانند یک چت بات با شما چت کند، به سوالات عکس پاسخ دهد و حتی تنقلات مناسب را از کشو دریافت کند.

رباتیک در Google/TU Berlin

این ربات از نسخه ای از یک مدل زبان به نام PaLM استفاده می کند که محققان گوگل سال گذشته آن را ایجاد کردند. این شبیه به مدل GPT-3 است که ChatGPT را تامین می کند، اما دارای پارامترهای بیشتری است – تعداد متغیرهایی که می توان آنها را به…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2363866-google-robot-can-have-a-conversation-but-also-fetch-you-a-snack/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار