رتبه تک رقمی ایران در تولید 20 محصول مهم کشاورزی با وجود خشکسالی + جزئیات


تهران- ایرنا- آمار فائو نشان می دهد ایران با وجود خشکسالی در تولید 20 محصول کشاورزی، رتبه تک رقمی را در رتبه بندی جهانی در سال 2021 داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981760/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار