رتبه دوم وزارت جهاد کشاورزی در صدور پروانه کسب در پرتال ملی صدور مجوزبه گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، گزارش نیمه اول پرتال مجوزهای ملی کشور از جمله مجوزهای صادره از سوی دستگاه های اجرایی، وزارت تعاون (کار در منزل)، وزارت جهاد کشاورزی منتشر شد. و وزارت راه در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، داده های آماری نشان می دهد که از ابتدای سال جاری تا هفته پایانی شهریور ماه 353 هزار و 393 درخواست برای صدور مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوز ثبت و 107 هزار و 399 مجوز صادر شده است و گزارش درخواست ها نشان می دهد که وزارت صنعت و معدن. جهاد و کشاورزی بعد از وزارت تعاون بیشترین تقاضا برای اخذ مجوز را دارد.

باید بگویم؛ پورتال ملی صدور مجوز، قطب مرکزی تسهیل صدور مجوز محسوب می شود که پس از 13 سال عملیاتی شده است. 27 اسفند سال گذشته آخرین مهلت قانونی برای ورود دستگاه های اجرایی و کلیه دستگاه هایی که مجوز کسب و کار صادر می کنند به درگاه ملی صدور مجوز بود. بر اساس برنامه مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، با الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار، مشکلات تصویب درخواست ها و صدور پروانه ها حل و تعداد امضاهای طلایی نیز جمع آوری می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84903995/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار