رزمایش پدافند غیرعامل در کامیاران برگزار شد

آحاد مردم مجریان منفعل دفاع هستند

وی ادامه داد: کشوری مانند ترکیه با داشتن منابع آبی سالهاست که محصولات کشاورزی آب پایه تولید نمی کند بلکه از کشورهای دیگر وارد می کند.

فرماندار شهرستان کامیاران در این مراسم پدافند غیرعامل را یکی از مفاهیم جدید در گفتار اجرایی کشور دانست و گفت: نیروهای نظامی پدافند عامل را اجرا می کنند و همه نهادها و سازمان ها و به نوعی آحاد جامعه اجرا می کنند. پدافند غیر عامل

به گزارش ایرنا، معاون امور صنعتی سازمان پدافند غیرعامل کشور در این رزمایش با تاکید بر اینکه هر کاری که به جوانان سپرده شود مثمر ثمر خواهد بود، گفت: فضای سایبری فضایی است که بر ذهن، افکار و اعمال جوانان تأثیر می گذارد. جامعه.

فرماندار شهرستان کامیاران یادآور شد: در جنگ ترکیبی شناختی; دشمن از شکاف ها استفاده می کند و می خواهد از نقاط آسیب پذیر حداکثر استفاده را ببرد و در نتیجه آسیب جدی به ما وارد کند.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل نوعی حفاظت از خود و صیانت از خود است، ادامه داد: تهدیدات مختلفی از هر کشوری از تهدیدات سایبری و بیولوژیکی گرفته تا تهدیدات شناختی را شامل می شود. بنابراین همه باید برای حفظ خود و جامعه تلاش کنند.

وی افزود: از آنجایی که تهدیدهای منفعل ارزان است و جامعه جهانی از آن تبعیت نمی کند، دشمنان این نوع تهدیدها را در برنامه خود علیه کشورمان قرار داده اند.

حمیدرضا محمدی با بیان اینکه اکنون دیگر زیرساخت های حساس و مهم کشور فقط فیزیکی نیست، افزود: هر آنچه جامعه جهانی در زمینه فناوری های نوین در اختیار ما قرار داده رایگان نبوده و نیست و این یک واقعیت است که باید. همه توجه کنید .

محمدی معاون امور صنعتی سازمان پدافند غیر عامل کشور با بیان اینکه پدافند بیولوژیک یکی از مهمترین موضوعات است، گفت: کشوری مانند عربستان در تولید غلات به صورت فراسرزمینی 100 درصد خودکفا است. کشت.

4 تا 11 نوامبر به عنوان هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84927698/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

معاون امور صنعتی سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: بر اساس پیش بینی های انجام شده طی 10 سال آینده کشورمان در زنجیره خشکسالی قرار خواهد گرفت، بنابراین باید از این پس اصلاح الگوی فرهنگی را آغاز کنیم.

کیوان شفیعی با تاکید بر اینکه همه باید در عرصه پدافند غیرعامل آمادگی داشته باشند، افزود: پدافند غیرعامل نوعی پدافند غیرنظامی و اقدام غیرمسلحانه برای کاهش خطر، آسیب و خسارات جانی و مالی است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار