رسانه های اجتماعی مزایایی دارند اما خطراتی نیز برای جوانان دارند

این توصیه، گزارشی «برای چالش‌های مهم سلامت عمومی که نیاز به آگاهی و اقدام فوری سراسری دارد»، برخی از «شاخص‌های فراوان» را که رسانه‌های اجتماعی ممکن است «خطر عمیق آسیب روانی» ایجاد کنند، خلاصه می‌کند.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2381876-social-media-brings-benefits-as-well-as-risks-to-young-people/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

یک صحنه در مستند 2020 وجود دارد معضل اجتماعی که با من ماند در حالی که دختری خودش را در آینه ارزیابی می کند، اشکی روی صورتش می غلتد، غم او ناشی از مقایسه تصاویر مضر بدن در رسانه های اجتماعی بیداد می کند. تفریحات نمایشی تنها یکی از آسیب های بالقوه ای است که اخیراً به آن اشاره شده است نظر جراح عمومی ایالات متحده استفاده از رسانه های اجتماعی و سلامت روان جوانان

تصویر پیش فرض New Scientist

توسط احمد گل کار

احمد گل کار