رشد تولید و خرید گندم ایران بسیار بالاتر از میانگین جهانی است

لازم به ذکر است که تولید و خرید تضمینی گندم در سال آینده تحت تاثیر عوامل دیگری مانند شرایط آب و هوایی کشور و میزان بارندگی است. امید است با بارندگی های خوب در ماه های آینده و تداوم آن در ابتدای سال آینده، تولید محصول استراتژیک گندم در کشورمان محقق شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84921974/%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران، شورای جهانی غلات تولید جهانی گندم در سال زراعی گذشته را 782 میلیون تن اعلام کرد و پیش بینی می شود با افزایش 10 میلیون تنی به 792 میلیون تن برسد. در کمپین جدید کشاورزی، ذخیره این محصول استراتژیک باید 7 میلیون تن افزایش یابد.

پیش بینی می شود اجرای طرح کشت توافقی در سراسر کشور ادامه یابد که در آن کشاورزان نهاده های کشاورزی خود را قبل از شروع فصل زراعی از دولت دریافت می کنند و پس از کشت، تولید و فروش محصول هزینه های خود را پرداخت می کنند. علاوه بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان، در ادامه روند رشد نیز تاثیرگذار خواهد بود.

بر اساس این گزارش، رشد حدود 60 درصدی خرید تضمینی گندم در کشورمان در سال 1401 نسبت به سال 1400 حاصل اجرای آزمایشی برنامه کشت مورد توافق وزارت جهاد کشاورزی در چند استان است. همانطور که ایجاد مکانیزم های حمایتی و افزایش نرخ خرید تضمینی این محصول از سوی کشاورزان صورت گرفت.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار