رشد سطح زیر کشت اراضی گندم آبی و دیم در سال جاری


تهران – ایرنا – معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی از رشد سطح زیر کشت گندم آبی و دیم امسال نسبت به مدت مشابه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973589/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار