رشد 17 درصدی تولیدات کشاورزی در دولت سیزدهم / تولید برنج بدون سم در کشور


تهران – ایرنا – وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال تولید برنج بدون استفاده از سموم کشاورزی انجام شد، گفت: تولیدات بخش کشاورزی در دولت سیزدهم 17 درصد افزایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993695/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار