رشد 19 درصدی صدور اسناد کشاورزی در دولت سیزدهم
تهران – ایرنا – رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: امروز صدور اسناد کشاورزی با 19 درصد افزایش از 4 درصد در ابتدای دولت سیزدهم به 23.3 درصد رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060901/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار