رشد 2 درصدی تولید گوشت مرغ نسبت به مدت مشابه سال قبل


تهران- ایرنا- معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: بر اساس گزارش عملکرد موجود، میزان تولید گوشت مرغ در سه ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه قبل حدود 2 درصد افزایش نشان می دهد. سال


منبع: https://www.irna.ir/news/85004977/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار