رشد 20 درصدی تولید پنبه در سال جاری


تهران – ایرنا – مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: تاکنون حدود 100 هزار هکتار از مزارع پنبه برداشت شده که معادل 88 درصد است و پیش‌بینی رشد 20 درصدی تولید این محصول است. محصول قابل تحقق است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991667/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار