رشد 25 درصدی تولید و 40 درصدی ذخایر گندم کشور


تهران – ایرنا – مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر اهمیت و ضرورت تامین امنیت غذایی پایدار در کشور از طریق رشد تولید و عرضه محصولات اساسی گفت: با توجه به اجرای سیاست های حمایتی از کشاورزان. از جمله افزایش نرخ خرید تضمینی، در تولید محصولات مهمی مانند گندم گامی در جهت خودکفایی برمی داریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960141/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار