رشد 360 درصدی صادرات میگو به چین نسبت به سال گذشته

به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، عباس مختاری افزود: پارسال تا پایان مهرماه چهار هزار و 790 تن میگو به چین صادر شد و امسال این میزان به 17 هزار و 325 تن رسید.

وی در خصوص صادرات میگو به روسیه گفت: صادرات میگو به روسیه به مدت 7 ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 5 درصد افزایش از 1145 تن به 1205 تن در 7 ماه از سال 1401 رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84923049/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B3%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84

توسط احمد گل کار

احمد گل کار