رشد 3700 درصدی محصولات ماهی پس از انقلاب


تهران – ایرنا – رئیس سازمان شیلات ایران از رشد 3786 درصدی محصولات ماهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: امروز تولید محصولات ماهی یک میلیون و 400 هزار تن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024175/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B3%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8

توسط احمد گل کار

احمد گل کار