رشد 38.5 درصدی واکسیناسیون دام و طیور نسبت به سال گذشته


تهران – ایرنا – رئیس سازمان دامپزشکی از افزایش 38.5 درصدی واکسیناسیون دام و طیور در کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960057/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B3%DB%B8-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار