رشد 45 درصدی تولید گندم در کشور/ سطح زیر کشت گندم به 6 میلیون هکتار رسید


تهران – ایرنا – مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی از تولید نهایی 11.5 میلیون تن گندم در سال زراعی گذشته در کشور خبر داد و گفت: این حجم تولید نسبت به سال قبل 3.5 میلیون تن معادل 45 افزایش داشته است. ٪.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968396/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار