رشد 57 درصدی وام پروژه های عمرانی وزارت جهاد کشاورزی


تهران- ایرنا- اعتبارات طرح های عمرانی وزارت جهاد کشاورزی در سال 1402 حدود 57 درصد افزایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996176/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار