رشد 70 درصدی تسهیلات پرداختی در بخش کشاورزی در سال گذشته


تهران – ایرنا – مدیرعامل بانک کاشورسی گفت: میزان تسهیلات پرداختی بانک کاشورسی در سال گذشته نسبت به سال قبل 70 درصد افزایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141377/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار