روش آبیاری کشاورزان خوزستانی "زیر سطح" استفاده در زمینه ها


اهواز – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری خوزستان از کشاورزان خواست برای آبیاری مزارع خود از روش “آبیاری زیرسطحی” استفاده کنند و گفت: بهره وری لازم از آب و زمین در تولید محصولات کشاورزی با جایگزینی مدل ها و دانش جدید است. آبیاری بر پایه به جای روش های سنتی امکان پذیر می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132328/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار