روند تولید نهال در استان ها به منظور ایران سبز مطلوب است


شاهرود – ایرنا – رئیس طرح ملی کاشت یک میلیارد نهال گفت: تولید نهال در نهالستان های استانی سراسر کشور با روند مطلوبی برای ایجاد زمینه سبز در منابع طبیعی کشور ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078638/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار