رونق اقتصادی بخش کشاورزی به افزایش تولید صادرات محور بستگی دارد


تهران – ایرنا – رئیس اتاق تعاون ایران اعلام کرد: افزایش تولید صادرات محور برای رونق بخش کشاورزی و تامین کننده امنیت غذایی کشور موثر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144025/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار